AMPA ALGAIDA

ACTUALITAT

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Tenim el plaer de convocar-vos a l’assemblea general ordinària que es celebrarà el proper dijous dia  CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIACONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIAn primera convocatòria i a les 19:30 h en segona convocatòria.
L’assemblea es celebrarà al Casal Pere Capellà, c/ Cavallers.

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior (enviada per correu a tots els socis).
  2. Lectura memòria d’activitats curs 17/18.
  3. Lectura memòria econòmica.
  4. Identitat i objectius curs 17/18.
  5. Precs i preguntes.


CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Tenim el plaer de convocar-vos a l’assemblea general extraordinària que es celebrarà a continuació de l’assemblea general ordinària.

ORDRE DEL DIA:

         1- Dimissió de la junta directiva.
         2- Presentació de candidatures.
         3 - Elecció nova junta directiva.

                  
 Vistiplau


               La presidenta                                                                   La secretaria                    
     M.Teresa Garcias Simón                                              Mª del Mar Puigserver Garcia

 

PD: HI HAURÀ UN TALLER GRATUÏT PELS SOCIS (per favor informau si necessitau aquest servei i quants de nins dureu al whatsapp 638331076)