EDUCAR amb INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL

EDUCACIÓ EMOCIONAL. Cada vegada més les famílies estan més bolcades i preocupades en l'educació dels seus infants i en aconseguir formar personetes que siguin en el futur adults equilibrats, amb valors sòlids i segurs de si mateixos. Malauradament, tot i les bones intencions parentals, basades a proporcionar amor i benestar màxim, els models imperants actuals, protectors i permissius, estan generant en els nostres fills debilitats que, a la llarga, provocaran efectes importants en el desenvolupament del seu caràcter i personalitat.La xerrada "Educar amb intel·ligència emocional" pretén ser una nova mirada per ensenyar als nostres fillsque puguin ser capaços de gestionar les seves pròpies emocions i conductes, que tinguin un bon autocontrol i les eines suficients per enfrontar les dificultats que, ens agradi o no, trobaran a la seva vida, tot des d'una perspectiva harmònica basada en el vincle i la bona comunicació i relació entre pares i fills. Els assistents marxaran amb un grapat d'eines eficaces i eficients per implementar tot just arribin a casa, provocant canvis satisfactoris i ràpids per a la bona gestió emocional dels seus nins.

IMPORTANT: REUNIÓ INFORMATIVA DEL PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ 2019-2020

DIVENDRES, 15 MARÇ  ES REALITZARÀ UNA REUNIÒ INFORMATIVA DEL PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ 2019-2020 Per a més informació, visitar els següents enllaços: http://www.ceipparebartomeupou.com/index.php?not=56 http://www.ceipparebartomeupou.com/index.php?not=47   VIERNES, 15 DE MARZO SE REALIZARÁ UNA REUNION INFORMATIVA DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN 2019/2020 Para más informacion, visitar los siguientes enlaces: http://www.ceipparebartomeupou.com/index.php?not=56 http://www.ceipparebartomeupou.com/index.php?not=47    

1 Dia De La Música Algaida Pina Randa

Campanya del Vidre