AMPA ALGAIDA

La Junta Directiva actual

Benvolgudes famílies,

El 17 de novembre del 2016 es va celebrar l’Assemblea General Extraordinària de l’AMPA del CEIP Pare Bartomeu Pou d’Algaida, on es va contituir una nova Junta.

Els membres de la nova Directiva volem presentar-nos mitjançant aquesta web, i exposar els diferents càrrecs que ocuparem. Quedant de la següent manera: 

Presidenta: 
TERESA GARCIAS SIMON (Mare de 4 anys i 6 anys)
Vicepresident: 
ANTONI BARCELO TROBAT  (Pare de 5 anys)
Secretària: 
M. DEL MAR PUIGSERVER (Mare 4 anys i 10)
Tresorera: 
LUCIA COSTA PEREZ (Mare 4 anys)

 

Vocals: 

XISCA BIBILONI

BEATRIZ CUCHI


JOAN VALIENTE


LLORENÇ LLULL


INMA LOPEZ

CARMEN MARTINEZ

Tots iniciem aquesta etapa amb la idea d’aconseguir que l’AMPA sigui un lloc de trobada i participació plural i representativa de tots els pares i mares dels alumnes d’aquesta escola. Volem que tothom es senti lliure d’expressar les seves opinions i de fer les aportacions que consideri adients per portar a terme aquesta tasca. I, per sobre de tot, volem mantenir com a objectiu comú el benestar dels nostres infants.

Som conscients que aquests darrers anys han estat durs per tota sa comunitat educativa i sobretot pels nostres fills, que han estat els  més perjudicats. Per això, i per responsabilitat volem començar una nova etapa amb idees noves i amb el desig de què tots puguem participar.

Aquesta gran tasca necessita també les vostres aportacions. Volem conèixer les vostres inquietuds com a pares i mares, i les vostres expectatives. Desitgem que ens feu arribar els vostres suggeriments. Us animem a participar d’aquest projecte en la mesura de les vostres possibilitats i us garantim que qualsevol aportació serà sempre ben rebuda i, per sobre de tot, molt agraïda.

Per tal d'activar i facilitar aquesta participació posem al vostre abast les nostres vies de comunicació:

  • Telf: 638 331076

  • Directament a les reunions ordinàries que se celebraran el primer dimarts de cada mes a les 20.30 h, a sa saleta de l'AMPA de l'escola. (sense perjudici de qualque modificació que s’avisarà prèviament)

  • Directament, de forma oral o per escrit, a qualsevol membre de la Junta


Actualment tenim les segúents comissions de feina:

1. Comissió Organitzativa: Encarregada d’elaborar el projecte d’activitats i memoria de cada curs escolar, fer les circulars informatives.

2. Comissió noves tecnologíes: Gestió i manteniment de la pàgina web i els canals de comuniació de l'entitat

3. Comissió d’activitats extreescolars, escola matinera, tallers de Nadal ,pascua i escola d’estiu: S’ocupa de l’organització,planificació i bon desenvolupament de l’escola matinera,així com de les activitats fora de l’horari lectiu.

 4. Comissió de relacions amb organismes i Fapa: Promou i manté relacions amb els organismes i institucións , davant dels que presenta les necessitates de la nostra escola. I com a menbres de la FAPA participar en les seves activitats per unir esforços a l’hora de demanar solucions a problemes comuns.

5 Comissió de relacions amb el col.legi: Reunions mensuals amb la direcció del col.legi, col.laborar en activitats culturals, dur a terme normes de funcionament, fer análisis de la marxa del curs,etc.

6. Comissió Econòmica: S’ ocupa de la gestió econòmica, elaboració de comptes,relacions amb els bancs,subvencions amb els distints organismes, elaboració de projecte econòmic de cada curs escolar,etc.

7. Comissió de Festes i dinamització: Organitza,planifica i col.labora amb les activitats de les festes del poble , festa fi de curs , fi de curs extreescolars i totes aquelles què són demandades des del col.legi.

8 Comissió planificació estretègica a llarg plaç: Desenvolupar un procés de planificació estratègica de l'entitat.


Només ens resta posar-nos a la vostra disposició per tot el que creieu necessari i enviar-vos una cordial salutació.

 

Vos esperem!

JUNTA DE L’AMPA (29/11/2016)