AMPA ALGAIDA

Servei d'Escola Matinera 2018-2019

OBJECTIU

L’escola matinera té l’objectiu de donar un servei de guarderia a les famílies que, per causa laboral o d’altres impediments, no poden acompanyar els seus fills a les 09:00h al centre escolar.

L’escola matinera és un servei de l’AMPA en coordinació amb el centre escolar. És un servei flexible on hi podeu confiar els vostres fills des de les 07:00h del matí fins a les 09:00h. 

L’ús del servei d’escola matinera queda reservat als alumnes escolaritzats en el centre. Fer ús del servei de matinera es pot realitzar de dues maneres:

a) Fixos, a través d’un abonament mensual previ.

b) Esporàdics, a través d’un abonament diari.

Cal tenir en compte que els nins comencen el dia escolar molt prest, per tant, les activitats que es promouen a l’escola matinera són de baixa densitat (conta contes, dibuix, joc lliure, etc.) per no cansar els infants que tenen un llarg dia endavant.

NORMATIVA

Regulat segon l'article 18 del ROF (Reglament d’Organització i Funcionament) del Col·legi Públic Pare Bartomeu Pou d'Algaida.

OPERATIVA

Per facilitar la gestió i administració de l'escola matinera la junta de l'AMPA ha decidit col·laborar amb empreses del sector privat que realitzen aquest servei. Actualment l'empresa que gestiona aquest servei es ALGALIA SPORT S.L

La operativa del servei de l'escola matinera és la següent:

1. L’ús del servei d’escola matinera queda reservat als alumnes escolaritzats en el centre.

2. Els nins i nines han d’entrar a l’escola matinera acompanyats dels seus pares. Només podran entrar sols els nins i nines que portin autorització escrita dels seus pares. Amb aquesta finalitat es podrà recollir el full d’autorització el primer dia d’escola matinera.

3. El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària, excepte les assistències puntuals que s’abonaran en efectiu. (sempre de forma directe a l'empresa que gestiona el servei). Els socis de l'AMPA disposaran de descomptes als preu d'aquest servei.

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ

A aquesta pàgina podeu descarregar-vos les tarifes i el full d'inscripció del servei d'escola matinera pel curs 2018-2019. El procediment d'incripció és el següent:

1) Descarregar  el full d'inscripció a l'escola matinera 2018-2019.

2) Completar el fulls d'inscripcio amb les vostres dades.  Adjuntam també el formulari relatiu a la LOPD

3) Entregar el full d'inscripció a les oficines d'ALGALIA ESPORT,S.L (C/ Laberint, 11 - Algaida) o al pavelló de l'escola (recordau que podeu omplir digitalment el fulls d'incripció).

Per qualsevol consulta podeu contactar amb ALGALIA ESPORT, S.L al Telèfon 971668086 o al email algalia@algaliasport.net